Szkoła jazdy Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców Grójec

Szkolenie dla kierowców zawodowych

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka
Szkolenie dla kierowców zawodowych jest przeznaczone dla osób, które planują lub już pracują jako zawodowi kierowcy. Takie szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Odbędziesz u nas szkolenie zawodowe kategorii C1, C, D1, D, C1E,CE, C1E,DE
kurs prawa jazdy C

Oto główne elementy szkolenia dla kierowców zawodowych:

Przepisy i zasady dotyczące transportu drogowego:
Bezpieczeństwo drogowe:
Technika jazdy i ekonomia paliwa:
Obsługa pojazdu i podstawowa mechanika:
Prawo pracy i przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku:
Szkolenie dla kierowców zawodowych ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych, zapewnienie bezpiecznych i efektywnych przewozów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych to specjalny rodzaj szkolenia i egzaminu, które kierowcy muszą przejść przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Kurs na przewóz rzeczy i osób dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym. Ma ona na celu zapewnienie, że kierowcy posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby prowadzić pojazdy ciężarowe i wykonywać swoje obowiązki związane z transportem drogowym.
Kwalifikacja wstępna jest wymagana dla kierowców zawodowych w Unii Europejskiej i jest regulowana przez przepisy prawa, takie jak Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/59/WE. Jej celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez zapewnienie, że kierowcy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat prawa drogowego, bezpieczeństwa drogowego, warunków pracy kierowcy, transportu drogowego oraz techniki jazdy.

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:
Szkolenie wstępne dla kategorii C oraz C+E
W Polsce szkolenie kwalifikacji wstępnej dla kierowców zawodowych kategorii C (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony) jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Proces szkolenia i egzaminu składa się z następujących etapów:
Szkolenie teoretyczne:
Kierowcy muszą uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym, które obejmuje godzin lekcyjnych. Szkolenie to jest prowadzone przez akredytowane ośrodki szkolenia kierowców.
Podczas tego szkolenia kierowcy zdobywają wiedzę z zakresu prawa drogowego, przepisów dotyczących transportu drogowego, zasad bezpieczeństwa drogowego, techniki jazdy, pierwszej pomocy oraz warunków pracy kierowcy. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym w naszym ośrodku szkolenia.
Szkolenie praktyczne:
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, kierowcy przechodzą szkolenie praktyczne. Obejmuje ono minimum 20 godzin jazdy praktycznej, w tym 16 godzin które odbywają się na drodze i 4 godziny w warunkach specjalnych.
POJAZDY:
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, kierowcy przechodzą szkolenie praktyczne. Obejmuje ono minimum 20 godzin jazdy praktycznej, w tym 16 godzin które odbywają się na drodze i 4 godziny w warunkach specjalnych.
W CENIE KURSU:
W części podstawowej
W części specjalistycznej
Szkolenie wstępne dla kategorii D ( przewóz osób)
Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008r. i nie ukończyli 23 lat, aby móc wykonywać pracę muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej.
Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym. Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D. Jego celem jest równie przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
W CENIE KURSU:
W części podstawowej
W części specjalistycznej
Kwalifikacja wstępna przyspieszona. Dla osób które ukończyły 21 rok życia.
SZKOLENIA OKRESOWE
Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych kategorii C i CE (pojazdy ciężarowe) są wymagane w Polsce i mają na celu uaktualnienie wiedzy i umiejętności kierowców oraz zapewnienie ich dalszego rozwoju zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kierowcy zawodowi muszą przechodzić szkolenia okresowe w odstępach czasu, aby utrzymać swoje kwalifikacje.
W przypadku kategorii C i CE, szkolenia okresowe mają charakter uzupełniający i podnoszący kwalifikacje kierowców. Ich celem jest dostarczenie kierowcom nowych informacji, zmian w przepisach prawnych oraz aktualnych standardów i najlepszych praktyk związanych z prowadzeniem pojazdów ciężarowych.
Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych kategorii C i CE obejmują różnorodne tematy, takie jak:
Przepisy prawne:
Bezpieczeństwo drogowe:
Technika jazdy:
Ochrona środowiska:
Pierwsza pomoc:
Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych kategorii C i CE, odbywają się w określonych interwałach czasowych, zazwyczaj co 5 lat, i muszą być przeprowadzane przez akredytowane ośrodki szkolenia kierowców. Po zakończeniu szkolenia, kierowcy otrzymują odpowiednie świadectwa lub certyfikaty, które potwierdzają ukończenie szkolenia okresowego i umożliwiają kontynuację pracy zawodowej.
Szkolenie okresowe obejmuje 35 h
Szkolenia okresowe dla Prawa jazdy kategoria D
Szkolenie okresowe prowadzone są w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D, DE, D1 i D1E
Przed rozpoczęciem kursu okresowego, należy wykonać badanie psychologiczne i badanie lekarskie. Wraz z wnioskiem i zdjęciem składamy niezbędne dokumenty w wydziale Komunikacji aby uzyskać numer PKZ, który umożliwia nam rozpoczęcie szkolenia.

Zobacz również: Szkolenia ADR.