Kategoria B

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19 w Grójcu

Wykłady i praktyka
Kategoria B to jedna z podstawowych kategorii prawa jazdy, która uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz do przyczep o masie nieprzekraczającej 750 kg. Oto opis kategorii B:

Wymagania wiekowe na kategorię B:

Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii B to 18 lat.
kurs prawa jazdy B

Program szkolenia na prawo jazdy kategorii B obejmuje następujące zagadnienia

Szkolenie teoretyczne:
Szkolenie praktyczne:
Egzamin praktyczny na kategorię B: