Kategoria D

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do prowadzenia autobusów przewożących pasażerów.

Wymagania wiekowe na kategorię D:

Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii D wynosi 24 lata lub 21 lat lat jeżeli posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej lub rozpoczął taki kurs
kurs prawa jazdy C

Program kursu na kategorię D obejmuje następujące zagadnienia

Szkolenie teoretyczne:
Szkolenie praktyczne:
Egzamin praktyczny:

Zobacz również: Kurs prawa jazdy kategorii C.