Kategoria A1

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia

Uprawnia do prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 125 cm³ i mocy do 11 kW.

Wiek

Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy tej kategorii to 16 lat.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia

Szkolenie praktyczne z jazdy w ramach kategorii A1 ma na celu przygotowanie kandydatów do bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 125 cm³ i mocy do 11 kW. Obejmuje ono następujące elementy:
kurs prawa jazdy A

Program szkolenia na kategorię A1 obejmuje następujące zagadnienia

Podstawy techniki jazdy:
Ruch w terenie:
Jazda w warunkach drogowych:
Zasady bezpieczeństwa:

Kurs kategorii A1 obejmuje:

Dodatkowo płatne: badania lekarskie można wykonać na terenie szkoły