Kategoria A2

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka
Kategoria A2 to jedna z kategorii prawa jazdy dotycząca motocykli. Obejmuje motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW (48 KM) i stosunek mocy do masy nieprzekraczający 0,2 kW/kg. Oto opis kategorii A2:

Wiek

Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii A2 to 18 lat.
kurs prawa jazdy A

Program szkolenia na kategorię A2 obejmuje następujące zagadnienia

Szkolenie teoretyczne:
Szkolenie praktyczne:
Egzamin praktyczny: