Kategoria CE

Manewr Ośrodek Szkolenia Kierowców ul. Piłsudskiego 19

Wykłady i praktyka
Kategoria C+E jest rozszerzeniem kategorii C prawa jazdy i uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z przyczepą o masie całkowitej przekraczającej 750 kg. Oto opis kategorii C+E:

Wymagania podstawowe:

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii C+E, należy posiadać uprzednio prawo jazdy kategorii C.
kurs prawa jazdy C

Program kursu na kategorię C+E obejmuje następujące zagadnienia

Szkolenie teoretyczne:
Szkolenie praktyczne:
Egzamin praktyczny:

Zobacz również: Kurs prawa jazdy kategorii C.